Downloads og Links

Projektbetingelser

Betingelser for projekter under Visuelle Veje.
> Download skema

 

Udviklingsplan

En kortfattet plan, der bruges til screening og godkendelse af virksomheder. Udfyldes af sekretariatet bag Visuelle Veje ved besøg hos virksomheder, der ønsker et rådgivningsforløb.
> Download skema
 

SMV-erklæring

Erklæring om at virksomheden, efter EU’s definition, er en SMV. Underskrives af virksomheden.
> Download skema
 

Kontrakt

Skabelon til kontrakt mellem rådgiver og virksomhed 
> Download skema
 

Ansøgning

Formel ansøgning til et Visuelle Veje rådgivningsforløb. Udfyldes af virksomheden i samarbejde med rådgiveren. Kontrakt og SMV-erklæring medsendes som bilag.
> Download skema
 

Slutrapport

Slutrapporten udfyldes af rådgiveren efter endt rådgivningsforløb og underskrives af virksomheden.
> Download skema
 
 

Animation Hub

Visuelle Veje administreres af Animation Hub, der er et nationalt innovationsnetværk sponsoreret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen med fokus på animation som formidlingsværktøj og vækstdriver. Animation Hub har til huse hos The Animation Workshop i Viborg, og målgruppen for netværket er private virksomheder og animationsbranchen i hele Danmark.
> Gå til hjemmeside
 

Creative Business Center

Animation Hub er en del af Creative Business Center, som er forankret i VIA UC og innovationscenter for en bred vifte af kreative erhverv. Aktiviteterne retter sig mod en kommerciel modning af de kreative erhverv og strategisk anvendelse af kreative kompetencer, metoder og processer inden for andre erhverv for derigennem at fremme innovationskraften i erhvervslivet og i samfundet som helhed.
> Gå til hjemmeside
 

EU’s regionalfondsprogram

Visuelle Veje finansieres af Region Midtjylland og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, som har til formål øge den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse ved at forbedre vækstvilkårene indenfor innovation, iværksætteri og anvendelsen af ny teknologi.
> Gå til hjemmeside
 

The Animation Workshop

The Animation Workshop - Videncenter for Animation er Danmarks førende institution på animationsområdet. Skolens aktiviteter spænder over uddannelse, kulturudvikling, kommunikation og erhvervslivet, alt sammen med animation som kerne.
> Gå til hjemmeside