Visualisér!

Visuelle Veje

Når en virksomhed skal i gang med et rådgivningsforløb under Visuelle Veje lægges en køreplan sammen med den valgte rådgiver.
Et typisk forløb vil sigte mod at udvikle ideer og inspiration i nært samarbejde med rådgiveren.Målet er at blive i stand til at prioritere og udvikle forretningsmæssige løsninger og strategier, gennem anvendelsen af nye, visuelle værktøjer og processer. 

Se mulighederne

Blandt de oplagte muligheder for anvendelsen af animations- og animationsbaserede kompetencer er:
  • Produkt- og ideudvikling - kreativt boost af innovations- og forandringsprocesser
  • Markedsføring og salg - metoder og teknikker til kommerciel formidling
  • Læring og uddannelse - træning og vejledning af kunder, medarbejdere og leverandører, for eksempel betjeningsmanualer, salgstræningsværktøjer og HR

Se fordelene ved animation

Der en række helt særlige fordele, som knytter sig til visuelle, animationsbaserede virkemidler, som rådgiverne råder over. Tilsammen tegner de kataloget over det, der gør animation værd at overveje.

Gør det usynlige synligt

Ideer, processer, services og software er ofte svære at anskueliggøre med ord. Med animation kan der skabes billeder, sammenhængende fortællinger, der kan sorteres og redigeres, så kun det vigtige fremtræder.

Gør processer mere innovationsskabende

Med visuel facilitering kan der arbejdes fokuseret mod at udvikle ideer og strategier, baseret på en fælles forståelse, skabt af billeder. Med animation kan der, på tværs af fagligt forskellige udviklingsmiljøer og fagligheder, skabes fodslag i større, strategiske projekter. Et forløb vil kunne opsummeres enten i en "visuel drejebog" eller et filmisk forløb, der kan fastholde en ambition eller et scenarie.

Gør det uvedkommende vedkommende

Den praktiske og oplevede kvalitet af information og kommunikation er afhængig af graden af involvering og identifikation. Med animation kan der arbejdes dramaturgisk, så budskaber kan målrettes, med sigte på at skabe øget forståelse, accept og handling


Gør det svære nemmere, hurtigere, billigere

Instruktion og træning er ofte ligeså afgørende for forretningsmæssig succes, som markedsføring og salg. Med animation kan der arbejdes pædagogisk, og brugeren kan gense, gå frem og tilbage eller måske endda interagere med for eksempel en installations- eller brugervejledning. Tilmed kan animation ofte erstatte eller minimere behovet for sprog- og markedsversionering, herunder opdatering og eventuel kassation af forældede tryksager.

Gør det passive aktivt

Mange forventer selv at kunne styre og kontrollere visuelle informationer - fx på mobiltelefoner og iPads. Animation kan indgå i en lang række interaktive formater, typisk med elementer fra både computerspil, præsentationssoftware og film. Med animation kan der skabes levende, store fortællinger, der er opbygget i moduler.